Vědět víc

HOOK:

rána která se stáčí zprava do leva

hák, háček, skoba

HOrákOK (příjmení zakladatele) 

GOLFOVÝ SLOVNÍČEK
Zde naleznete všechny golfové termíny které jsou pro tento sport typické.


Albatros - tři rány pod par

Backspin [bekspin] - zpětná rotace míčku po odpalu

Bag [beg] - vak na nošení holí

Bunker [bankr] - písečná překážka

Birdie [berdy] - výsledek na jamce zahraný na jednu ránu pod par jamky

Bogey [bogy] - výsledek na jamce zahraný na jednu rána nad par jamky

Caddie [kedy] - nosič bagu s holemi

Carry [kery] - vzdálenost, kterou uletí míček přímo vzduchem bez doběhu po zemi

Cut [kat] - maximální hodnota úderů v turnaji většinou po dvou kolech, často určující o postupu do finále

Divot - kus trávy (řízek) vyseknutý při úderu ze země

Dogleg - zatáčející fairway

Double bogey [dabl bogy]- výsledek na jamce zahraný dvě rány nad par

Délka hole - vzdálenost od konce rukojeti k hlavě hole

Dlouhá hra - údery, při nichž je důležité dosažení větší vzdálenosti

Drive [drajv] - první dlouhý odpal

Driver [drajver] - nejdelší hůl pro rány z odpaliště, může být také dřevo číslo jedna

Driving range [drajving rejndž] - cvičná, tréninková louka nebo jiná plocha, odpaliště

Drop - spuštění míčku z ruky z výše ramen po zahrání míčku mimo hřiště

Dropping zona - místo určené k dropování (upuštění míče)

Dřevo - hůl pro delší rány, dříve s mohutnou dřevěnou hlavou, po čemž jí zůstal tradiční název, dnes s hlavou kovovou

Eagle [ígl] - dvě rány pod par

Etiketa - golfový kodex chování

Fade [fejd] - rána, stáčející se za letu mírně doprava

Fairway [fervej] - nakrátko střižená tráva mezi odpalištěm a jamkovištěm; je to optimální cesta k jamce

Fairway wood [fervej wud] - dlouhá hůl - dřevo, pro hru z dobré pozice na fairwayi obvykle číslo 2 - 5

Flag [flaeg] - praporek na jamkovišti

Flight [flajt] - skupina hráčů na hřišti (2 - 4)

Fore! [fór] - varovný výkřik upozorňující na možné zranění míčem

Gagarin - vysoká, strmě padající rána

Green [grín] - jamkoviště s jamkou a trávou nejníže střiženou

Green fee [grín fí]- poplatek za hru

Grip - rukojeť hole a také označení pro úchop (držení) hole

Hacker - špatný hráč

HCP - číslo vyjadřující výkonnost hráče. Čím nižší, tím lepší. U profesionálů se HCP již neuvádí. Číslo vyjadřuje kolik ran nad normu (par hřiště) by měl hráč potřebovat k odehrání kola. U nás je to počáteční HCP 54.

Handicap [hendikep] - vyjádření výkonnosti hráče (amatéra) počtem ran nad par

Hole-in-one [houlinvan] - jamka zahraná na jeden úder

Hook [huk] - rána stáčející se při úderu doleva

Hra na jamky (jamkovka) - počítají se výhry na jednotlivých jamkách

Hra na rány - počítají se dohromady všechny rány

Chip [čip] - nízký úder pro přiblížení se k jamce s dlouhým doběhem

Chip In - chip až do jamky

Impact (impekt) - okamžik trefení míčku hlavou hole

Jamkovka - hra na jamky. Hraje se o vítězství na každé jamce, kdy za vítězství je bod, stejný počet ran polovina bodu a prohru nula. Skore vzniká postupným sečítáním a odečítáním vítězství po každé jamce a hra se může ukončit v okamžiku, kdy na posledních třech jamkách vede jeden hráč 4:0 a druhý tedy ztratil šanci.

Jamka - díra vyvrtaná v jamkovišti o průměru 108mm, do níž má spadnout míček nebo také dráha mezi odpalištěm a jamkovištěm

Krátká hra - přihrávky na jamkoviště a putty do jamky

Líc hole - úderová plocha hlavy hole

Lob - vysoký úder

Loft - sklon úderové plochy hlavy hole

Marker [markr] - zapisovatel skore na kartě

Markování - označení polohy míčku při dohrávání na greenu

Markovátko - předmět k označení pozice míčku na jamkovišti (často se používají mince)

Místní pravidla - pravidla týkající se neobvyklých rysů určitého hřiště

Mulligan [maligen] - v přátelské hře označení pro beztrestné hraní další rány po neúspěšném odpalu, kdy míček jen spadne z týčka nebo si to zamíří rovnou do lesa nebo vodní překážky

Odpaliště - plocha, ze které se odpaluje první rána na jamce; může být různá pro muže, pro ženy, pro profesionály...

Out [aut] - hranice hřiště označena bílými kolíky

Par - určená norma ran na jamce (na kolik úderů by se měla jamka zahrát)

Par hřiště - součet parů na všech jamkách (norma hřiště)

Pitch [pič] - vysoký úder pro přiblížení se k jamce s krátkým doběhem

Pitchmark [pičmark] - důlek po dopadu míčku na greenu - je třeba ho vypíchnout

Pohřbený míč - když je míč částí pod povrchem bunkru

Putt [pat] - rána v jamkovišti

Putt-inn [pat in] - jeden úder na greenu

Putter [patr] - hůl pro puttování (hru v jamkovišti)

Řízek (viz Divot) - vyseknutý kus drnu po úderu

Rough [raf] - vysoká tráva na okrajích fairwaye

Sand wedge [send wedž] - hůl určená převážně pro hru z písku v bunkru

Score card [skor kard] - skore karta - sčítací lístek, kam se zapisují výsledky z jednotlivých jamkovišť

Set - sada holí, je povoleno nejvýše 14 holí (většinou 3 dřeva, 10 želez a jeden putter)

Šlajsovat - hrát slice, údery stáčející se doprava

Slice [šlajs] - úder stáčející se doprava

Spin - rotace míčku

Sweetspot [svýt spot] - ideální bod líce hole pro trefení míčku

Stableford [stejblford] - hra na body

Shaft [šaft] - násada na hole

Tee [tý] (také týčko) - odpaliště nebo stojánek při první ráně z odpaliště

Tee time [tý tajm] - startovní čas

Vypichovátko - pomůcka pro upravení důlku po odpalu míčku na jamkoviště

Wedge [vedž] - krátká hůl s velkým sklonem úderové plochy

Železo - hole číslo 1 - 9 a všechny wedge (na krátkou hru)

Žiletka - železo s malou hlavou hole

VÍCE NA:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Golf